MONTÁŽE POŽÁRNÍCH ZABEZPEČENÍ

Montáže a servis elektronické požární signalizace EPS
- s
ystém umožní rozpoznat začínající požár a upozorní na toto nebezpečí
  majitele objektu, a v případě potřeby i hasičský záchranný sbor.